top of page

Traumet bor i kroppen

Mange mennesker lider under fysiske og psykiske eftervirkninger af chok og traumer - ofte uden at være klar over det. Traumer opstår ikke kun efter katastrofale oplevelser, som krig og vold, men kan også have rod i langt mindre åbenlyse chok. I dag ved vi desuden, at et traume ikke bare bor i tankerne og følelserne, men i høj grad også i kroppen og nervesystemet. Derfor skal kroppen inddrages i helbredelsen af traumet.Som kropsterapeut arbejder jeg ikke kun med smerter og spændinger i den fysiske krop, men også med stress, angst og eftervirkninger af chok og traumer. Jeg er efteruddannet på Bodynamics internationale,1-årige chok-traumeoverbygning, og har i mange år med stor interesse har fulgt forskningen og praksisudviklingen på området, som har været inde i en rivende udvikling. I dag ved vi, at et traume i høj grad også bor i kroppen og nervesystemet som en fastlåst, fysisk stresstilstand.

Traumets fysiske stresstilstand Når vi oplever noget, som vi opfatter som en overvældende trussel, bliver kroppens meget kraftige, biologiske og instinktive overlevelsesmekanismer aktiveret på et splitsekund. Dette er ikke i sig selv traumatiserende. Men hvis den enorme fysiske og psykiske overlevelsesenergi ikke forløses hensigtsmæssigt i situationen eller i perioden efter, ja så fastfryses alarmtilstanden i stedet i kroppen.

Det kan for eksempel ske, hvis chokket er så overvældende, at du fysisk og psykisk ikke kan rumme det. Dit virkelighedsbillede spræger simpelthen i stykker og kroppen går i frys-tilstand. Hvis du herefter ikke selv instinktivt afreagerer passende eller får hjælp til det, kan traumetilstanden vare ved.

Det uforløste traume resulterer i et overaktivt nervesystem og en overproduktion af stresshormoner. Tilstanden kan enten være mere eller mindre konstant, eller den kan blive aktiveret af bestemte triggere i form af situationer, stemninger, lyde m.m, som du bevidst eller ubevidst kobler til traumet. Den fysiske stresstilstand og indre kemiske ubalance kan desværre blive ved år efter år og skabe en masse ballade i krop og sind. Symptomer Uforløste chok og traumer kan komme til udtryk på mange måder. Nogle eksempler på symptomer er øget alarmberedskab, ængstelse eller angst, voldsomme humørsvingninger (fx raseri og gråd), flashbacks, voldsomme mararidt, nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse, stærk hjertebanken, mindsket stresstærskel. På længere sigt kan der komme uforklarlige smerter, kronisk træthed, depression, manglende evne til at engagere sig følelsesmæssigt, fobier, stærke følelser af skam og en række psykosomatiske sygdomme. Når det gælder udviklingstraumer, dvs. traumer der er opstået over længere tid i barndommen pga. svigt, utilstrækkelig kontakt og omsorg eller overgreb, kan det desuden føre til et negativt selvbillede, generelle problemer med at regulere følelser og indgå i relationer.

Hvad kan udløse et traume? Traumer opstår ikke kun efter åbenlyse katastrofale oplevelser, som at blive udsat for alvorlig livsfare, krig eller omfattende svigt i barndommen. Traumer kan også følge efter mindre åbenlyse chok, eller efter en serie af oplevelser som ophober sig. Det kan fx være mindre ulykker, fald, at overvære at andre udsættes for ubehagelig ting, tab af nære personer, operationer, fødsels-stress, langvarig stress eller at omsorgen fra forældrene var for svingende.

Det er nemlig meget individuelt, hvad der skaber traumer. Det afhænger af, hvad vi med vores unikke historie oplever som chokerende, og af hvilke ressourcer vi havde praktisk og følelsesmæssigt på det tidspunkt til at rumme, bearbejde og reagere hensigtsmæssigt under og efter sådan en voldsom højintensitetsoplevelse. Derudover spiller omgivelsernes evne til at støtte os i en sund afreagering i tiden efter en stor rolle for om chokket udvikler sig til et traume.

Heling af traumet

Traumer blev tidligere primært behandlet gennem samtaleterapi ved at forsøge at ændre personens uhensigtsmæssige tanker og følelser om den traumatiserende hændelse. Det har helt klart sin plads og kan spille en vigtig rolle. Men tager vi udgangspunkt i de mange års solid forskning og praksiserfaring af bl.a. Peter Levine, Bessel Van der Kolk og Lisbeth Marcher m.fl., så ved vi at samtaleterapi slet ikke kan stå alene.


Vi er nødt til også at arbejde med forløse kroppens indespærrede fysiske og psykiske overlevelsesenergi for at genskabe balancen i kroppens systemer. For kroppen og underbevidstheden husker og reagerer på traumet som var det i går - også selv når begivenheden ikke længere er særlig nærværende i dagsbevidstheden.

Opbygning af ressourcer Går man for lige på og hårdt i terapien med at konfrontere traumet og at tale og føle sig tilbage til den traumatiske begivenhed, risikerer man, at der sker en retraumatisering frem for en heling. Kroppens alarmberedskab kan genaktiveres for voldsomt og endnu engang skabe en intens angst, som kroppen og psyken ikke kan rumme. Og så vil forsvarsberedskabet faktisk styrkes yderligere.

I kropspsykologisk chok-traume terapi arbejder man i stedet med nænsomt og gradvist at afbalancere nervesystemet og opbygge kroppen og psykens kapacitet til at rumme og aflade traumets intense overlevelsesenergi. Det sker blandt andet gennem kropslige og mentale øvelser, og da jeg er kropsterapeut, også gennem massage. Når der er genetaleret en sundere balance og ressourcerne til at rumme traumet er øget, kan vi evt. gå mere direkte ind i traumet, men altid med gradvist og nænsomt. Du behøver ikke vide præcis, hvad traumet er

En fordel ved kropsterapi er, at vi ikke behøver at vide, præcis, hvad de udløsende traumer er, for at arbejde med dem. Vi kan godt arbejde med at berolige og aflade nervesystemet og de kropslige og emotionelle forsvarsstrukturer, uden at kunne sætte præcis ord på oplevelserne bag. Et stærkere ståsted Det er vigtigt at sige, at der generelt ikke er nogen quick-fixes for heling af traumer, især ikke hvis du har haft symptomerne i årevis. Det kræver normalt et længerevarende engagement. Men når nervesystemet gravist aflader, og der skabes de rette ressourcer, vil symptomerne også gradivst blive mindre. Det betyder ikke, at alt bliver som før traumet, men at personen har et langt bedre og stærkere ståsted til at leve et mere afbalanceret liv med den erfaring, som traumet har givet. Er det her dig? Oplever du selv nogle af de her traumesymtpomer? Og vil du gerne have hjælp til at arbejde med det, så er du meget velkommen til at booke en tid hos mig. BOOK EN TID TIL KROPSTERAPI


Kilder

  • Ditte Marcher & Lene Wisbom (2014): Den kropspsykologiske indfaldsvinkel til arbejdet med PTSD og jeg'et. I: Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2014

  • Lis Høhne Ratcliff & Ulrik Jørgensen (2016): Forløsning af traumer gennem kroppen. I: Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1 2016

  • Laurence Heller & Aline Lapierre (2012): Healing Developmental Trauma

  • Peter Levine (2014): Væk tigeren - Helbredelse af traumer. Borgen. Først udgivet på engelsk i 1997.

  • Peter Levine (2017): Helbredelse af traumer. Borgen.Først udgivet på engelsk i 2005.


 

bottom of page